Gå till innehåll

Information om webbplatser

Konstverk av

Marknadsföringsplats (krita.org)

Det här är det centrala navet där alla kan lära sig om Krita och ladda ner den senaste versionen. KDE är värd för webbplatsen. GIT-källkoden finns under KDE:s Gitlab-instans:

Dokumentationsplats (docs.krita.org)

Det här är utbildningsområdet som är värd för Kritas användarhandbok, referensmanual och handledningar, etc. Webbplatsen drivs av ramverket Sphinx. Webbplats använder licensen Creative Commons Attribution ShareAlike, om inte annat anges.

Tack till