Gå till innehåll

Rösta på Kickstarters utökade mål

Föregående inlägg | torsdag, 2 juni 2016 | Lästid: 2 minuter | Nästa inlägg

Varje bidragsgivare med 15 Euro eller mer får 5 röster att fördela mellan sina utökade favoritmål.

Alla utökade mål på listan går att uppnå (som du kanske har hört, är vi mer än 10 000 Euro över).

Observera att omröstningen avslutas 15 augusti 2016 kl. 23.59 UTC. Alla röster vi får in efter den tiden kan inte behandlas.

Vi rangordnar de utökade målen efter antal röster oavsett nivå och "använder" de tillgängliga pengarna strikt från toppen, så omedelbart när det är mindre än 4500 eller 3000 Euro kvar (men fortfarande tillräckligt för ett helt utökat mål) överväger vi bara nästa lägre nivå. Det verkar rättvisare än att först rangordna efter nivå, sedan efter antal röster, eftersom det ger mer variation och mindre slöseri. Eventuella utökade mål som inte kommer in den här gången behåller vi i reserv för senare.

För att rösta, ange upp till fem tal i enkätens svarsruta. ENDAST tal från 1 till 24. Inga pengabelopp, inga namn på utökade mål, inga frågor. Alla frågor du har om omröstningen eller undersökningen kan du skicka till irina@krita.org.

Om du anger färre än fem tal räknar vi dem enligt följande:

Ett värde = 5 röster för det utökade målet, två värden = 3/2 röster, tre värden = 2/2/1 röster, fyra värden = 2/1/1/1 röster

För att ge fyra röster till det utökade målet 'x' and en till det utökade målet 'y', ange 'x x x x y' i svarsrutan.

Om du matar in mer än fem tal, räknar vi bara de fem första.

Om vi inte förstår din röstsedel så slänger vi din röst istället för att gissa. Detsamma gäller om det överhuvudtaget finns någon text i rutan: vi försöker bearbeta rösterna med ett skript den här gången, och allt annat än siffror och skiljetecken kommer att förvirra det.

För en fullständig beskrivning av alla utökade mål se Kickstarter-sidan (man måste rulla ner lite).

1500

1. Transformera från medelpunkt 2. Hjälplinjer för sammansättningar 3. Globala strukturer för strukturpensel 4. Gör packar smartare för att få ett mer användbart gränssnitt 5. Exportera en etikett som en packe 6. Panel för referensbilder 7. Vektorlager som mask 8. SVG-import/export 9. Flytta guider till en separat lagertyp 10. Konvertera vektorform till guide 11. Konvertera höjdavbildning till normalavbildning 12. Baka uppslagningstabell 13. Arrangera lager 14. Lagerverktygstips på duken med lagermarkeringsverktyg

3000

15. Jämnare toningar 16. Numerisk inmatningskomponent 17. Dra kontur med penslar 18. Objektkontur

4500

19. Förbättra kalligrafiverktyget drastiskt 20. Stoppbaserad toningseditor 21. Blädderbok/sketchbok 22. Roteringsbara, skalbara mönster 23.Ljudimport

10000

24. Python-skriptinsticksprogram