Gå till innehåll

Historik

Ursprunget till Krita kan spåras till Matthias Ettrichs på Linux Kongress 1998. Matthias ville visa hur lätt det var att skapa ett grafiskt användargränssnitt med Qt för ett befintligt program, och programmet han valde att demonstrera det med var GIMP. Hans programfix publicerades aldrig, men orsakade problem med GIMP-gemenskapen vid den tiden.

Eftersom de inte var i stånd att arbeta tillsammans, bestämde sig folk inom KDE-projektet för att starta sitt eget bildredigeringsprogram](http://lists.kde.org/?l=kde-devel&m=92755013313863&w=2 "starta sitt egen bildredigeringsapplikation") Utvecklingen fokuserade på ett program som ingick i KOffice-sviten, benämnt KImage, av [Michael Koch] (http://lists.kde.org/?l=kde-devel&m=92756018422117&w=2 "första omnämnandet av KImageShop"). Omdöpt till KImageShop, var det början på Krita.

Den 31 maj 1999 startade projektet KImageShop officiellt med ett brev av Matthias Elter. Grundidén då var att göra KImageShop till ett grafiskt användargränssnitt för ImageMagick. Det skulle bli ett program baserat på corba med filterinsticksprogram i andra processer, kompatibla med GIMP-insticksprogram, som också är i andra processer, men naturligtvis inte baserade på corba.

Namnet KImageShop var i strid med varumärkeslagstiftningen i Tyskland, och KImageShop döptes om till Krayon, vilket också verkade göra intrång i ett befintligt varumärke, så Krayon döptes slutligen om till Krita 2002.

Den initiala utvecklingen var långsam, men ökade kraftigt från 2003, vilket resulterade i den första offentliga utgåvan med Koffice 1.4 2004. 2005 fick Krita stöd för färgmodellerna CMYK, Lab, YCbCr, och XYZ, samt kanaler med stort bitdjup, såväl som stöd för OpenGL.

Från 2004 till 2009 fokuserade Krita starkt på att vara ett generellt program för bildmanipulation och målning i stil med Photoshop eller GIMP. Sedan 2009 ligger fokus helt och hållet på målning: Krita-gemenskapen har som mål att göra Krita till det bästa målarprogrammet för serietecknare, illustratörer och konceptkonstnärer.

Från 2009 och framåt började Krita-projektet finansiera medlemmar i gemenskapen för att arbeta med Krita genom studentjobb, förutom utveckling som finansieras genom Google Summer of Code. Experiment har resulterat enorma framsteg i stabilitet och prestanda.

In 2012, the Krita community created the Krita Foundation, to provide more support for development.

Cyrille och Boudewijn - 2008.

Fotografi av Alexandre Prokoudine