Salta al contingut

Llicència per a ús

Aplicació Krita

Krita està llicenciat d'acord amb la Llicència pública general de GNU (GPL), versió 3. Esta llicència us proporciona els drets següents:

Detalls

Krita, en conjunt està llicenciat d'acord amb la GPL v3. Les parts tenen llicències més permissives, açò s'indica en cada fitxer font. Les nostres construccions de Krita també inclouen biblioteques de tercers llicenciades amb la GPL o alguna llicència més permissiva. El nostre codi font mostra exactament on podeu obtindre el codi font per a estes biblioteques i inclou els nostres canvis a estes.

Compartir o vendre connectors (scripts en Python)

Krita es pot estendre amb connectors escrits en C++ o Python. L'API d'extensió és una part integral de Krita i està llicenciada d'acord amb la Llicència pública general de GNU. Açò vol dir que si distribuïu un connector de Krita, també s'haurà de compartir davall la GPL de GNU. Podeu cobrar per les baixades, però no podreu evitar que altres distribuïsquen el vostre connector: els vostres clients tindran tots els drets garantits per la GPL de GNU.

El vostre art

El que creeu amb Krita serà de la vostra única propietat. Tots els treballs artístics seran lliures perquè els pugueu utilitzar com vulgueu. No hi ha cap restricció quan es tracta de l'ús de Krita.

Açò vol dir que Krita es pot utilitzar comercialment per artistes, per científics per a la recerca i per estudiants en institucions educatives.

La llicència GPL de GNU de Krita vos garantix esta llibertat. Mai, ningú estarà autoritzat a retirar-la, en contrast amb les versions de programari comercial o de prova «educatius» que prohibixen el vostre treball en situacions comercials.

Privadesa i accés a Internet

Krita respecta la vostra privadesa, no cal registrar-se, no es farà cap connexió amb Internet si decidiu instal·lar i utilitzar Krita.

Krita no necessita Internet per a funcionar correctament. Només si activeu la característica nova Notícies recents en la pantalla d'inici, Krita utilitzarà Internet per a descarregar-les. La descàrrega de les notícies recents no comportarà cap seguiment.

Si Krita està instal·lat amb Steam o la Microsoft Store, estes botigues utilitzaran Internet per a comprovar les actualitzacions.

El vostre sistema operatiu pot fer un seguiment del vostre ús de Krita: Windows registra cada executable que executeu amb Microsoft. Tenim accés a les estadístiques, però no es pot fer un seguiment de cap usuari individual.

Krita des de la Microsoft Store i Steam

Krita que es ven en la Microsoft Store i en Steam, també està llicenciat d'acord amb la Llicència pública de GNU versió 3. Krita té un preu en la Microsoft Store i en Steam: els ingressos paguen el desenvolupament.